Transitieproject: jongeren met reuma maken de overstap van de kinderafdeling naar de volwassenafdeling reumatologie

Veel jongeren stappen over van de kinderafdeling naar de volwassenzorg zonder de nodige vaardigheden en kennis. Hierdoor vermindert hun betrokkenheid. Dit heeft tot gevolg dat deze mensen soms niet meer in opvolging blijven bij een reumatoloog. Door een goede ondersteuning van de jongere tijdens de transitie kunnen moeilijkheden worden aangepakt.

Transitie legt de nadruk op het ontwikkelen van zelfstandigheid en het aanleren van vaardigheden. Een optimaal transitietraject start tussen 12 en 14 jaar. Het transitietraject is een uitbreiding van de zorg voor elke jongere. Gedurende het transitietraject zijn contactmomenten met de volwassenzorg gewenst. Bovendien vraagt de jongvolwassene na de transitie nog enkele contactmomenten met de kinderafdeling, zodat knelpunten worden besproken en aangepakt.

Waarom jullie steun zo belangrijk is?

Een kwalitatief transitietraject implementeren in de zorg bij jongeren met een reumatische aandoening vraagt de nodige tijd voor elke jongere en hierdoor uitbreiding van personeel. Om deze jongeren goede zorg te kunnen aanbieden, gebruiken we een vragenlijst. Zo kunnen we de zorg afstemmen op de persoonlijke noden van elke jongere.

De overstap zelf bestaat uit twee bijkomende consultaties samen met de kinderreumatoloog en de volwassenreumatoloog. Jullie steun aan "Hand in Hand, samen tegen Reuma" geeft de kinderen en jongeren de kans om goed voorbereid naar de volwassenafdeling over te stappen. Op deze manier krijgen zij alle kansen die ze verdienen.

Neem een kijkje in de folder voor meer info

transitieprojectlr.pdf