Ronde tafel in het federale parlement

Op 7 februari 2019 gingen de partners van het ReumaHuis (reumatologen en patiënten) naar het federale parlement voor een rondetafelconferentie met parlementaire afgevaardigden van verschillende partijen en leden van de Gezondheidscommissie. 
Samen hebben zij een aantal belangrijke uitdagingen aangepakt:

  • Toegang tot zorg en ondersteuning voor gezondheidswerkers
  • Medisch-sociale uitdagingen: hoe patiënten aan het werk houden en te zorgen voor eerlijke verzekeringstarieven
  • Wetenschappelijke samenwerking in België

De boeiende uitwisselingen tijdens deze rondetafelconferentie hebben geleid tot het opstellen van een memorandum met concrete verzoeken aan de politieke autoriteiten. Mevrouw Catherine Fonck, afgevaardigde van het Parlement, heeft hierbij minister Maggie de Block van Volksgezondheid aangesproken over de oprichting van verwijzingscentra voor patiënten die lijden aan chronisch reumatische aandoeningen en zeldzame ziekten in het bijzonder.

We willen in het bijzonder mevrouw Catherine Fonck (cdH) en de heren Damien Thiéry (MR) en Peter Persyn (N-VA) bedanken voor hun aandachtig luisteren en hun constructieve voorstellen.

We willen in de toekomst gelijkaardige initiatieven met vertegenwoordigers van alle democratische partijen organiseren.

 

Table ronde Parlement Fédéral 7 février 2019