RoActemra stockbreuk

De firma Roche laat weten dat er een stockbreuk dreigt voor zowel de IV als de SC vormen van RoActemra. Reden hiervoor is het off label gebruik wereldwijd van Tocilizumab voor Covid-19 patiënten waardoor de vraag enorm is toegenomen en Roche de productie op dit ogenblik niet kan volgen.
De executieve raad en board van de KBVR hebben hierover hun teleurstelling al meermaals geuit naar de firma Roche toe.
Onze RA patiënten samen met de reumatologen voelen zich in de steek gelaten. Zie hierover ook de bijlage onderaan.
We menen vanuit de KBVR dat bij de distributie van de beschikbare voorraad van RoActemra absolute voorrang moet gegeven worden aan de bestaande RA patiënten onder behandeling met RoActemra.
Zo er een switch nodig is, hebben we gevraagd aan het Riziv om dit te kunnen laten gebeuren via een vlotte en eenvoudige procedure doch we wachten op de reactie van het Riziv hierover en houden U uiteraard op de hoogte.

Bekijk hier het document.