Hippo parade antwerp 2018 verovert de stad voor het goede doel

Een groep van 10 kunstenaars, zetten tijdens de zomermaanden, van 1 juli tot 30 september 2018, een ‘nijlpaarden parade’ doorheen het oude centrum van Antwerpen op. Het doel van deze city-attractie is om d.m.v een veiling van de kunstwerken fondsen te werven voor drie lokale goede doelen voor jongeren: City Pirates vzw, Moeders voor Moeders vzw en Hand in hand samen tegen Kinderreuma!

De tentoonstelling doorheen het stadsbeeld bestaat uit een 20-tal grote en kleine kunstig beschilderde nijlpaarden. Men kan ze zelf ontdekken of via een plannetje allemaal opzoeken (www.hippoparade.be). Het evenement heeft een eigen Facebookpagina waar iedereen leuke foto’s of gekke selfie’s kan posten van de nijlpaarden.

Daaraan is een fotowedstrijd verbonden: de foto met de meeste likes op 30/9 11:00 AM wint een op maat geschilderde en gesigneerde Baby Hippo.

De kunstenaars zijn Ludo Modelo, Els Mathys, Pascale Molenberghs, Michelle Moore, Jan Van Gulck, Dirk De Bled, Stéphanie Maillart, Jacky Zegers, Anne Croenen en last but not least Joyce De Troch. Ze zijn allen reeds jaren creatief actief en beschikken over de nodige skills en ervaring om hoogwaardige kunst te scheppen. Zij benaderen, ieder apart en op hun eigen manier het thema.

Buiten de fondsenwerving wil de Hippo Parade nog een extra boodschap brengen: ‘We willen hiermede de aandacht vestigen op de huidige afvalmaatschappij van de mens en het verdwijnen van natuur én dier. In de huidige tijden waar velen een ongekend stress-level bereiken en dit zich manifesteert in de vorm van burn-outs, depressies, angst, e.d. willen wij met een groep enthousiaste kunstenaars rustpunten scheppen in de stad en daardoor een gevoel van verbondenheid tussen mens, dier en natuur creëren.’ aldus initiatiefnemer Ludo Modelo.

Het proces bestaat uit een aantal etappes. Het beschilderen van de polyester nijlpaarden gebeurt in een ruim atelier. Zodat de kunstenaars, door samen te werken, elkaar stimuleren en uitdagen. Het uitganspunt is voor iedereen hetzelfde doch eenieder zal dit via zijn/haar eigen invalshoek invullen. H

et plaatsen van de werken is de volgende stap in het proces. De locaties, die zorgvuldig werden uitgekozen om dit evenement alle zichtbaarheid te geven, lopen doorheen het oude centrum van Antwerpen, van het Zuid tot het Havenhuis. Alle nijlpaarden komen op een stevige sokkel te staan met de vermelding van de kunstenaar en de sponsor.

hippo parade antwerp 2018

hippo parade antwerp 2018

hippo parade antwerp 2018

hippo parade antwerp 2018

hippo parade antwerp 2018

hippo parade antwerp 2018

hippo parade antwerp 2018

hippo parade antwerp 2018