Latest news (2020)

De prachtige koe die op het 20-jarig bestaan van de FWRO werd onthuld, is te koop ten voordele van wetenschappelijk onderzoek!

Ludo Modelo schonk ons een levensgrote koe, door hemzelf en zijn kunstenaarsvrienden beschilderd! We kijken uit naar uw biedingen...Help ons om vooruitgang te boeken in het wetenschappelijk reumaonderzoek!

zo, 01/05/2020 - 22:54