Nieuws

​​​​​​​Dankzij de CLAUDINE DROULEZ GRANT staat de APSB (Association des Patients Sclérodermiques de Belgique) op het punt een fonds van 60.000 euro toe te kennen aan een wetenschappelijk project gewijd aan Sclerodermie.
Tijdens het Belgisch Reumatologie Congres in september 2021 werd prof. dr. Herman Mielants gehonoreerd als reumatoloog van het jaar.

Tijdens de hele maand oktober kan u het gratis virtueel symposium van ReumaNet hier bezoeken. (www.reumanu.be)

Partners

Het standpunt van de reumatoloog en het wetenschappelijk onderzoek

 

Hand in Hand, Samen tegen Reuma draagt bij aan de financiering van het Fonds voor Wettenschappelijk ReumaOnderzoek. 

Via wetenschappelijk onderzoek willen we de levenskwaliteit van de vele patiënten die lijden aan chronische reumatische aandoeningen verbeteren.

Onderstening voor Nederlandstalige patiënten

 

ReumaNet is het Vlaamse overlegplatform van patiëntenorganisaties in de reumatologie. De organisatie ijvert voor een betere levenskwaliteit voor alle mensen met een reumatische aandoening, jong en oud, en werkt hiervoor samen met verschillende partners uit de zorgsector, het beleid en de industrie.

 

Ondersteuning voor Franstalige patiënten

 

De vzw CLAIR verenigt verenigingen van patiënten die lijden aan inflammatoire reumatische aandoeningen in Franstalige België.

 

De para-medische beroepen in de reumatologie

 

De BeHPR ondersteunt health professionals werkzaam in de reumatologie in de uitoefening van hun beroep, door samenwerking en netwerking mogelijk te maken, opleidingsnoden in the vullen en door professionalisering en innovatie in de zorg na te streven.